fbpx
Τηλ.: 2314 022 425, Παύλου Μελά 22, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη.

Ωτοχειρουργική

Η ωτοχειρουργική είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο, όπου η μεγάλη εξειδίκευση και η εμπειρία του χειρουργού είναι προαπαιτούμενα. Οι νέες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει στη σημαντική εξέλιξη της και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον χειρουργό προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Μερικές από τις πλέον συνήθεις επεμβάσεις ωτοχειρουργικής είναι η κοχλιακή εμφύτευση, η τυμπανοπλαστική, η μαστοειδεκτομή και η αναβολοεκτομή.

Ο εξειδικευμένος Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Δρ Ιωάννης Γκουντάκος εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των παθήσεων που αφορούν στα αυτιά, με έμφαση στην αποκατάσταση της ακοής του ασθενούς.

Κοχλιακή εμφύτευση

Η κοχλιακή εμφύτευση είναι μια επαναστατική χειρουργική μέθοδος για ασθενείς με μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Όταν τα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας δεν επαρκούν, η κοχλιακή εμφύτευση δίνει τη λύση στην υποβοήθηση της ακοής, καθώς τα κοχλιακά συστήματα αυξάνουν την αντίληψη του ήχου, διεγείροντας το ακουστικό νεύρο.

Το κοχλιακό σύστημα αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο διέγερσης του κοχλία και του ακουστικού νεύρου, το οποίο εμφυτεύεται, και από έναν επεξεργαστή ομιλίας, που είναι το εξωτερικό του τμήμα, το οποίο μοιάζει με ακουστικό βαρηκοΐας και τοποθετείται πίσω από το αυτί.

Κατά την επέμβαση πραγματοποιείται μια μικρή τομή πίσω από το αυτί, από όπου και τοποθετείται το κοχλιακό εμφύτευμα. Η κοχλιακή εμφύτευση διαρκεί τρεις ώρες, ενώ ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του εντός δύο ημερών. Λόγω της πολυπλοκότητας την επέμβασης και της απαίτησης μακρόχρονης υποστήριξης, οι επεμβάσεις κοχλιακής εμφύτευσης πραγματοποιούνται κυρίως σε ΩΡΛ κλινικές σε δημόσια νοσοκομεία.

Τυμπανοπλαστική

Η τυμπανοπλαστική είναι η επέμβαση για την αποκατάσταση της διάτρησης του τυμπάνου, μιας τρύπας δηλαδή που μπορεί να έχει δημιουργηθεί εξαιτίας τραυματισμού ή μόλυνσης και του συστήματος των οσταρίων της κοιλότητας του τυμπάνου. Κάποιες φορές η τρύπα αυτή επουλώνεται μόνη της ή ακόμα και αν παραμείνει, δεν δημιουργεί προβλήματα στον ασθενή. Όταν όμως οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες μολύνσεις στο αυτί και προκειμένου να αποτραπεί ή να αντιμετωπιστεί η χρόνια μέση ωτίτιδα επιλέγεται η  τυμπανοπλαστική.

Η τυμπανοπλαστική διενεργείται υπό γενική αναισθησία μέσω μιας τομής πίσω από το αυτί ή μέσω του έξω ακουστικού πόρου. Η διάτρηση καλύπτεται με χόνδρο που λαμβάνεται από το πτερύγιο τον ασθενούς, ενώ η όποια βλάβη των οσταρίων αποκαθιστάτε κυρίως με τεχνητά μοσχεύματα (προθέσεις).

Μαστοειδεκτομή

Η μαστοειδεκτομή είναι μια επέμβαση που στόχο έχει την αντιμετώπιση του χολοστεατώματος, μιας χρόνιας βλάβης που μεγαλώνει εντός της κοιλότητας του τυμπάνου, μέσα στις κοιλότητες της μαστοειδούς απόφυσης και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο αυτί, οδηγώντας ακόμα και σε απώλεια ακοής και ισορροπίας, αλλά και σε παράλυση του προσωπικού νεύρου, αν μείνει χωρίς θεραπεία για πολλά χρόνια.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία μέσω τομής όπισθεν ή έμπροσθεν του αυτιού. Ο σκοπός της είναι διττός: να αφαιρεθεί το χολοστεάτωμα, διατηρώντας παράλληλα τις δομές του αυτιού. Η μαστοειδής απόφυση τροχίζεται, ώστε να εκλείψουν οι κοιλότητές της, όπου μπορεί να έχει κρυφτεί το χολοστεάτωμα. Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση ο ασθενής θα πρέπει να νοσηλευτεί για ένα βράδυ.

Η μαστοειδεκτομή απαιτεί μεγάλη προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το προσωπικό νεύρο που κάποιες φορές εξαιτίας της διάβρωσης από το χολοστεάτωμα βρίσκεται εκτεθειμένο. Η επέμβαση απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας. Κάποιες φορές το χολοστεάτωμα μπορεί να επανέλθει, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί επανέλεγχος έναν χρόνο μετά την επέμβαση.

Αναβολοεκτομή

Η αναβολοεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της ωτοσκλήρυνσης, μιας πάθησης του μέσου ωτός που προκαλείται όταν το μικρότερο από τα οστάρια που ελέγχουν τη μετάδοση του ήχου, ο αναβολέας, δυσκολεύεται να κινηθεί στην ωοειδή θυρίδα, με συνέπεια να μην μεταδίδεται φυσιολογικά ο ήχος. Συνέπεια της πάθησης αυτής είναι να εκδηλώνεται βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

Με την αναβολοεκτομή, η οποία πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία μέσω τομής στον έξω ακουστικό πόρο, ο αναβολέας που έχει καθηλωθεί αφαιρείται και αντικαθίσταται από μια ειδική πρόθεση. Κατά την επέμβαση το τύμπανο ανασηκώνεται, ώστε να εντοπιστεί ο αναβολέας και να αφαιρεθεί, τοποθετείται η ειδική πρόθεση και στη συνέχεια το τύμπανο επανέρχεται στη φυσιολογική του θέση, ενώ ο έξω ακουστικός πόρος καλύπτεται με ήπιο πωματισμό. Η επέμβαση διαρκεί δύο ώρες, ενώ η νοσηλεία του ασθενούς κρατά δύο ημέρες.

Μέσω της αναβολοεκτομής η ακοή βελτιώνεται σημαντικά από την πρώτη στιγμή και όσο περνά ο καιρός η βελτίωση αυτή αυξάνεται. Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα στην αναβολοεκτομή αξιοποιείται το laser, με βασικό πλεονέκτημα την πιο αναίμακτη διαδικασία.

Close Menu